INFORMACE

ZKRATKY

 

 • FPI : FORTISSIMO – Platební instituce
 • SHA : Způsob provedení zahraniční platby, při kterém odesílatel platby hradí pouze poplatky za odeslání platby. Příjemce takto odeslané platby hradí poplatky své banky a obdrží částku platby sníženou o případné další poplatky zprostředkujících bank.
 • OUR : Způsob provedení zahraniční platby, při kterém odesílatel platby hradí veškeré poplatky za odeslání i připsání platby. Příjemci platby je na účet připsána celá zasílaná částka.
 • 4Free : Způsob provedení zahraniční platby, při kterém odesílatel ani příjemce neplatí žádné poplatky. Platba je odeslána v režimu tuzemské platby.
 • SWIFT/BIC :
  • SWIFT je zkratkou od názvu Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, tj. Sdružení pro celosvětovou mezibankovní telekomunikaci. Kódy SWIFT pomáhají jednoznačně určit banku, která má být příjemcem odesílané platby.
  • BIC je Bank Identification Code, tj. bankovní identifikační kód, který se často používá na americkém kontinentu, rovnocenný s kódem SWIFT.
  • Pro označení banky se alternativně používá jeden z těchto kódů.
  • Pokud SWIFT neznáte, uveďte: NOSWIFT
 • PUK : platební účet klienta
 • EBU : externí bankovní účet
 • PPK : platební příkaz s konverzí
 • PBK : platební příkaz bez konverze
 • LNT : Limit nezajištěné transakce
 • LPP : Limit platebního prostředku
 • LTU : Limit transakce uživatele
 • PT1, PT2 : Průkaz totožnosti 1, Průkaz totožnosti 2
 • SIPO : Sdružené inkaso plateb obyvatelstva
In order to ensure maximum convenience of using our website, we use cookies. Using the website without changing the cookie settings means that they will be saved. The user can independently change the cookie settings in his web browser.