PLATEBNÍ SLUŽBY

LIMITY

 

Limity pro zadávání platebních příkazů

  • Limit platebního prostředku ePay24 (LPP). Maximální objem finančních prostředků, které mohou být konvertovány prostřednictvím platebního prostředku ePay24/FortiPay za jeden pracovní den. Aktuální LPP je ekvivalent 100.000,- EUR. Mimo pracovní dobu kanceláře, resp. v případě výpadku služby generování aktuálních kurzů, je LPP snížen na ekvivalent 10.000,- EUR.
  • Limit maximální transakce uživatele (LTU). Maximální hodnota platebních transakcí, které má Uživatel možnost zadat v průběhu sedmi po sobě jdoucích kalendářních dnů. Tento limit je stanoven statutárním zástupcem Klienta v Seznamu oprávněných osob.
  • Limit nezajištěné transakce (LNT). Maximální hodnota jednorázové platební transakce zahrnující měnovou konverzi, kterou může Klient zadat bez složení jistiny. Aktuální LNT pro jednotlivé měny viz. Tabulka LNT.

 

Je možno zadat pokyn nad stanovený limit?

  • LPP – Ano. Omezení se týká jen platebních prostředků ePay24/FortiPay. Klient může zadat platební příkaz nad limit LPP telefonicky, písemně nebo osobně v kanceláři FPI.
  • LTU – Ne. Uživatel (oprávněná osoba Klienta) může provádět pouze transakce do výše limitu stanoveného statutárním zástupcem Klienta v Seznamu oprávněných osob. Změnu limitu může provést pouze statutární zástupce klienta.
  • LNT – Ano. Poté, co Klient složí na účet FPI jistinu ve výši 5% objemu zamýšlené transakce ve vlastněné měně. Jistina bude použita na vypořádání Klientem zadané měnové konverze nebo vrácena Klientovi zpět na jeho platební účet.

 

Tabulka LNT - Limity nezajištěné transakce

Měna Limit v měně
AUD 35 000
CZK 3 000 000
DKK 80 000
EUR 100 000
GBP 30 000
CHF 50 000
NOK 200 000
PLN 200 000
SEK 120 000
USD 100 000
In order to ensure maximum convenience of using our website, we use cookies. Using the website without changing the cookie settings means that they will be saved. The user can independently change the cookie settings in his web browser.