PLATEBNÍ SLUŽBY

PLATEBNÍ PŘÍKAZ

 

Příkaz k platbě je možno zadat těmito způsoby:

 

Elektronicky (internetové bankovnictví ePay24 / mobilní aplikace FortiPay)

Nejvýhodnější způsob zadávání platebního příkazu.

 • Přhlášení k ePay24 i FortiPay stejným uživatelským jménem a heslem.
 • Vygenerování platebního příkazu s využitím uložených šablon.
 • Odsouhlasení aktuálního směnného kurzu (vlastněná měna/odesílaná měna).
 • Odeslání platebního příkazu s ověřovacím kódem obdrženým pomocí SMS na klientem zaregistrované číslo mobilního telefonu, případně biometrickými údaji.
 • Okamžité potvrzení přijetí příkazu k platbě v režimu 24 hodin denně s uvedením platebních instrukcí pro zaslání vlastněné měny na platební účet klienta.

 

Telefonicky

Operativní způsob zadávání platebního příkazu, odeslání platby je možné jen na vlastní účet klienta.

 • Identifikace Klienta je provedena dostupným způsobem (např. ověřením dvou náhodných pozic data narození uživatele zapsaného ve standardizovaném tvaru DDMMRR).
 • Klient telefonicky odsouhlasí nabídnutý směnný kurz pro převod vlastněné měny na odesílanou měnu.
 • FORTISSIMO přijme příkaz v pracovní době a odešle klientovi potvrzení o jeho přijetí, případně platební instrukce pro zaslání vlastněné měny na platební účet klienta.
 • Pokud je platba odesílána z PUK a je poukazována ve prospěch cizího účtu, bude příkaz proveden jen na základě následné písemné instrukce k odeslání platby.

 

Písemně

Méně operativní způsob zadávání platebního příkazu, vyžaduje práci s písemnými dokumenty s rizikem chybovosti na straně klienta.

 • Klient zašle platební příkaz na vyplněném tiskopise, který opatří svým podpisem dle podpisového vzoru předaného na formuláři Seznam oprávněných osob. Připouští se rovněž kopie faktury se závazkem klienta opatřená jeho podpisem.
 • FORTISSIMO zpracuje platební příkaz ve své pracovní době neprodleně po jeho přijetí a odešle potvrzení jeho přijetí na klientův zaregistrovaný e-mail s uvedením platebních instrukcí pro zaslání vlastněné měny na platební účet klienta.
 • Transakci je přidělen směnný kurz platný v době zpracování platebního příkazu.

 

Osobně

Nejméně operativní způsob zadávání platebního příkazu, vyžaduje fyzickou přítomnost klienta v sídle FPI.

 • Klient předloží platební příkaz na vyplněném tiskopise, který opatří svým podpisem dle podpisového vzoru předaného na formuláři Seznam oprávněných osob. Připouští se rovněž kopie faktury se závazkem klienta opatřená jeho podpisem.
 • FORTISSIMO zpracuje platební příkaz na počkání, předá potvrzení o jeho přijetí klientovi s uvedením platebních instrukcí pro zaslání vlastněné měny na platební účet klienta. Toto potvrzení je zároveň odesláno na klientův e-mail.
 • Klient na místě odsouhlasí nabídnutý směnný kurz pro převod vlastněné měny na odesílanou měnu.
In order to ensure maximum convenience of using our website, we use cookies. Using the website without changing the cookie settings means that they will be saved. The user can independently change the cookie settings in his web browser.