INFORMÁCIE

ZKRATKY

 

 • FPI: FORTISSIMO - Platobná inštitúcia
 • SHA: Spôsob vykonania zahraničnej platby, pri ktorom odosielateľ platby hradí iba poplatky za odoslanie platby. Príjemca takto odoslanej platby hradí poplatky svojej banky a dostane platbu v čiastke zníženej o prípadné ďalšie poplatky sprostredkujúcich bánk.
 • OUR: Spôsob vykonania zahraničné platby, pri ktorom odosielateľ platby hradí všetky poplatky za odoslanie i pripísanie platby. Príjemcovi platby je na účet pripísaná celá zasielaná čistka.
 • 4Free: Spôsob vykonania zahraničnej platby, pri ktorom odosielateľ ani príjemca neplatia žiadne poplatky. Platba je odoslaná v režime tuzemskej platby.
 • SWIFT / BIC:
  • SWIFT je skratkou od názvu Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, tj. Združenie pre celosvetovú medzibankovú telekomunikáciu. Kódy SWIFT pomáhajú jednoznačne určiť banku, ktorá má byť príjemcom odosielané platby.
  • BIC je Bank Identification Code, tj. Bankový identifikačný kód, ktorý sa často používa na americkom kontinente, rovnocenný s kódom SWIFT.
  • Pre označenie banky sa alternatívne používa jeden z týchto kódov.
  • Ak SWIFT nepoznáte, uveďte: NOSWIFT
 • PUK: Platobný účet klienta
 • EBU: Externý bankový účet
 • PPK: Platobný príkaz s konverziou
 • PBK: Platobný príkaz bez konverzie
 • LNT: Limit nezabezpečenej transakcie
 • LPP: Limit platobného prostriedku
 • LTU: Limit transakcie užívateľa
 • PT1, PT2: Preukaz totožnosti 1, Preukaz totožnosti 2
 • SIPO: Sústredené inkaso platieb obyvateľstva
In order to ensure maximum convenience of using our website, we use cookies. Using the website without changing the cookie settings means that they will be saved. The user can independently change the cookie settings in his web browser.