Informacje obowiązkowe

Przeciwdziałanie oszustwom

W dziedzinie prewencji przeciwko działaniom kryminalnym nasza spółka kieruje się wewnętrznym systemem zasad, który został opracowany w oparciu o ustawodawstwo Republiki Czeskiej (kodeks nr 253/2008 Dz.U. RC). Włączenie się do prewencji przeciwko przestępczości międzynarodowej jest w dzisiejszym czasie niezbędne i powinno ono mieć najwyższy priorytet jak u osób świadczących usługi finansowe, tak również u osób korzystających z tych usług. My staramy się taką prewencję stosować i będzie nas cieszyć, o ile Państwo będziecie nasze starania wspierali i dostarczycie nam potrzebnej koordynacji, która potrzebna jest do osiągnięcia wspólnego celu. Tym celem jest ochrona przed międzynarodową przestępczością i terroryzmem, które potrzebują ukrywać nieczyste źródła swego finasowania (handel narkotykami, przemyt, kradzieże, … ). To dzieje się okazywaniem fałszywej tożsamości lub nadużywaniem tożsamości niewinnych osób i wydawaniem „brudnych“ pieniędzy za pieniądze legalne.

Fakt, że przed świadczeniem naszych usług wymagamy zweryfikowania Państwa tożsamości nie oznacza, że jakkolwiek podejrzewamy Państwa o nielegalną działalność. Upewnienie się o tym, że Wasz partner handlowy jest tym, za kogo się podaje, jest podstawowym atrybutem w walce przeciwko przestępczości i terroryzmowi. Państwa dane identyfikacyjne są u nas ściśle chronione, służą wyłącznie do celów wytyczonych przez prawo czeskie i mogą pomóc przy ujawnieniu prób nadużycia Państwa tożsamości.

Czego od nas wymaga kodeks nr 253/2008 DZ.U. RC?

  1. Jesteśmy zobowiązani do przechowywania zapisów o wszystkich dokonanych transakcjach razem z danymi osobowymi uzyskanymi od Państwa i jesteśmy zobowiązani współpracować z organami kontroli państwowej.
  2. Jesteśmy zobowiązani kontrolować wszystkie niezwykłe lub podejrzane transakcje dowolnej wielkości.
  3. W niektórych przypadkach mogą być Państwo dalej pytani o cel realizowanego przelewu. Przy płatnościach o wartości przewyższającej 15 tys. EUR należy cel przelewu udokumentować kopią faktury.
  4. Jesteśmy zobowiązani zgłaszać wszystkie podejrzane transakcje w Dziale Finansowo-Analitycznym Ministerstwa Finansów Republiki Czeskiej (FAÚ MFCR).

O ile macie Państwo pytania dotyczące zasad aplikowanych przez nas w prewencji przeciwko praniu „brudnych„ pieniędzy, prosimy o skierowanie ich pod e-mail info@walutyonline.pl

Dziękujemy za zrozumienie i współpracę przy dokonaniu tak ważnych aktów prawnych, jakimi są weryfikacja Państwa tożsamości, czy zdeklarowanie pochodzenia przesyłanych środków pieniężnych.

 

Pobierz tutaj.

In order to ensure maximum convenience of using our website, we use cookies. Using the website without changing the cookie settings means that they will be saved. The user can independently change the cookie settings in his web browser.