PLATOBNÉ SLUŽBY

PLATOBNÝ PRÍKAZ

 

Platobný príkaz je možné zadať týmito spôsobmi:

 

Elektronicky (ePay24 / FortiPay)

Najvhodnejší spôsob zadávania platobného príkazu.

 • Přhlásení k ePay24 aj FortiPay rovnakým užívateľským menom a heslom.
 • Vygenerovanie platobného príkazu s využitím uložených šablón.
 • Odsúhlasenie aktuálneho výmenného kurzu (vlastnená mena / odosielané mena).
 • Odoslanie platobného príkazu potvrdeného overovacím kódom obdržaným pomocou SMS na klientom zaregistrované číslo mobilného telefónu, prípadne biometrickými údajmi.
 • Okamžité potvrdenie prijatia príkazu na platbe v režime 24 hodín denne s uvedením platobných inštrukcií pre zaslanie vlastnené meny na platobný účet klienta.

Telefonicky

Operatívny spôsob zadávania platobného príkazu, odoslanie platby je možné len na vlastný účet klienta.

 • Identifikácia Klienta je vykonaná dostupným spôsobom (napr. overením dvoch náhodných pozícií dátumu narodenia užívateľa zapísaného v štandardizovanom tvare DDMMRR).
 • Klient telefonicky odsúhlasí ponúknutý výmenný kurz pre prevod vlastnené meny na odosielanú menu.
 • FORTISSIMO príjme príkaz v pracovnej dobe a odošle klientovi potvrdenie o jeho prijatí, prípadne platobné inštrukcie pre zaslanie vlastnené meny na platobný účet klienta.
 • Ak je platba odosielaná z platobného účtu v prospech cudzieho účtu, bude príkaz vykonaný len na základe písomného pokynu ku odoslaniu platby.

Písomne

Menej operatívny spôsob zadávania platobného príkazu, vyžaduje prácu s písomnými dokumentmi s rizikom chybovosti na strane klienta.

 • Klient zašle platobný príkaz na vyplnenom tlačive a opatrí ho svojím podpisom podľa podpisového vzoru odovzdaného na formulári Zoznam oprávnených osôb. Pripúšťa sa aj kópia faktúry so záväzkom klienta opatrenej jeho podpisom.
 • FORTISSIMO spracuje platobný príkaz vo svojej pracovnej dobe neodkladne po jeho prijatí a odošle potvrdenie jeho prijatia na klientov zaregistrovaný e-mail s uvedením platobných inštrukcií pre zaslanie vlastnené meny na platobný účet klienta.
 • Transakciu je pridelený výmenný kurz platný v čase spracovania platobného príkazu.

Osobne

Najmenej operatívne spôsob zadávania platobného príkazu, vyžaduje fyzickú prítomnosť klienta v sídle FPI.

 • Klient predloží platobný príkaz na vyplnenom tlačive, ktorý opatrí svojím podpisom podľa podpisového vzoru odovzdaného na formulári Zoznam oprávnených osôb. Pripúšťa sa aj kópia faktúry so záväzkom klienta opatrená jeho podpisom.
 • FORTISSIMO spracuje platobný príkaz na počkanie, odovzdá potvrdenie o jeho prijatí klientovi s uvedením platobných inštrukcií pre zaslanie vlastnené meny na platobný účet klienta. Toto potvrdenie je zároveň odoslané na klientov e-mail.
 • Klient na mieste odsúhlasí ponúknutý výmenný kurz pre prevod vlastnené meny na odosielanú menu.
In order to ensure maximum convenience of using our website, we use cookies. Using the website without changing the cookie settings means that they will be saved. The user can independently change the cookie settings in his web browser.