INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

Ochrana proti praniu špinavých peňazí

Naša spoločnosť sa v oblasti prevencie proti kriminalite riadi Systémom vnútorných zásad, ktorý bol vypracovaný v súlade so zákonmi Českej republiky (zákon č. 253/2008 Sb. ČR). Zapojenie sa do prevencie proti medzinárodnému zločinu je v súčasnej dobe nevyhnutnosťou a mal by mať najvyššiu prioritu ako u poskytovateľov, tak u užívateľov finančných služieb. My sa o túto prevenciu snažíme a budeme radi, keď nás v našej snahe podporíte a poskytnete nám potrebnú súčinnosť, ktorá je potrebná na dosiahnutie spoločného cieľa. Tým cieľom je naša spoločná ochrana pred medzinárodným zločinom a terorizmom, ktorý potrebuje zakrývať nekalé zdroje svojho financovania (obchod s drogami, pašovanie, lúpeže, ...). Toto sa deje preukazovaním falošnej identity alebo zneužívaním identity nevinných ľudí a vydávaním špinavých peňazí za peniaze legálne.

To, že pred poskytnutím našich služieb požadujeme preverenie Vašej identity, neznamená, že Vás akokoľvek podozrievame z nekalých úmyslov. Uistenie sa, že Váš obchodný partner je tým, za koho sa vydáva, je základným kameňom v boji proti zločinu a terorizmu. Vaše identifikačné údaje sú u nás starostlivo chránené, slúžia len na účely ustanovené zákonom a môžu napomôcť odhaleniu prípadného zneužitia Vašej identity.

Čo od nás vyžaduje zákon č. 253/2008 Sb.?

  1.     Sme povinní uchovávať záznamy o všetkých transakciách spolu s Vami poskytnutými informáciami a sme povinní poskytnúť súčinnosť štátnym kontrolným orgánom.
  2.     Sme povinní kontrolovať akékoľvek neobvyklé alebo podozrivé transakcie ľubovoľného objemu.
  3.     V niektorých prípadoch môžete byť ďalej pýtaní o účele vykonávanej platby. Pri platbách v hodnote nad 15 tis. EUR je jutné účel platby doložiť kópiou faktúry.
  4.     Sme povinní oznamovať akékoľvek podozrivé transakcie Finančne-analytickému úradu Ministerstva financií Českej republiky (FAU MFČR).

Ak máte otázky k nami aplikovaným zásadám Prevencie proti praniu špinavých peňazí, oznámte ich na e-mail info@devizy.cz.

Ďakujeme týmto za pochopenie a poskytnutie súčinnosti pri dôležitých právnych aktoch, akými sú preukázanie Vašej totožnosti alebo deklarácia pôvodu Vami zasielaných peňažných prostriedkov.

Na stiahnutie tu. (ČJ)

In order to ensure maximum convenience of using our website, we use cookies. Using the website without changing the cookie settings means that they will be saved. The user can independently change the cookie settings in his web browser.