INFORMACE

Ochrana osobních údajů

Při registraci sděluje Klient/Uživatel Poskytovateli svoje údaje, které mají povahu osobních údajů. Poskytovatel tyto údaje vyžaduje podle platných zákonů České republiky, a proto s takto získanými údaji také nakládá v souladu s těmito zákony (zákon č. 101/2000 Sb.). Vaše osobní údaje jsou tedy shromažďovány, zpracovávány a ukládány jedině za účelem naplnění našich povinností stanovených zákonem v souvislosti s poskytováním Vámi objednaných platebních služeb.

Shromažďování a výměna informací probíhá přes zabezpečený server s použitím technologie SSL a certifikátu se 128 bitovým šifrováním Thawte. Server shromažďující data je chráněn účinnou bránou Firewall. Vaše údaje jsou tedy dostatečně chráněny proti odcizení nebo zneužití.

Pro zabezpečení naší vzájemné komunikace je potřebné, aby zejména kontaktní informace (e-mail, telefon) byly aktuální. Proto Vás žádáme, aby jste ve vlastním zájmu udržovali tyto údaje ve svém uživatelském profilu aktuální. Změnu je možno provést po přihlášení přímo na stránce Profil. V případě, že se rozhodnete přestat využívat naše služby, deaktivujte svůj Profil zamítnutím svého souhlasu se Všeobecnými obchodními podmínkami. Mějte laskavě na paměti, že ze zákonných důvodů nemůžeme úplně vymazat veškeré zapsané informace.

Uživatel je povinen chránit svoje přihlašovací údaje ke službám ePay24 a FortiPay, jakož i svůj mobilní telefón před zneužitím, zcizením nebo neautorizovaným použitím třetími osobami a nese plnou odpovědnost za jejich případné zneužití a to do momentu, kdy Poskytovateli nahlásí jeho ztrátu, zcizení nebo neautorizované použití třetími osobami. Odpovědnost v tom případě nese za celou takto vzniklou ztrátu.

Poskytovatel musí používání personalizovaného platebního prostředku Klienta zablokovat, jakmile mu bude Klientem písemně nahlášena jeho ztráta, zcizení či podezření na neautorizované použití. Od momentu nahlášení ztráty, zcizení či neautorizovaného použití personalizovaných ochranných prvků nese plnou odpovědnost za jejich zneužití Poskytovatel.

Mějte na paměti, že my od Klienta nikdy nepožadujeme sdělení jeho hesla. Nepodlehněte proto, prosím, falešným výzvám o zaslání jména a hesla kvůli domnělé verifikaci. Pokud zapomenete svoje heslo, použijte naši proceduru obnovení hesla.

Máte-li dotazy k námi aplikovaným zásadám Ochrany osobních údajů, sdělte je na e-mail info@devizy.cz.

Ke stažení zde.

In order to ensure maximum convenience of using our website, we use cookies. Using the website without changing the cookie settings means that they will be saved. The user can independently change the cookie settings in his web browser.