Usługi bezgotówkowe

JAK ZACZĄĆ?

Korzystanie z usług FORTISSIMO uwarunkowane jest zawarciem Umowy Ramowej, czego klient może dokonać jednym z dwu możliwych sposobów:

 

Na odległość

 • Wypełni i odeśle rejestrację, czym utworzy swój Profil Użytkownika u FORTISSIMO.
 • Zawrze z FORTISSIMO Umowę Ramową (pobierze ją ze swego Profilu, wydrukuje, podpisze i odeśle jej skan na adres ewidencja@walutyonline.pl
 • Udowodni swoją tożsamość w następujący sposób
  • Prześle na adres ewidencja@walutyonline.pl
   • obustronną kopię dwóch swoich dowodów tożsamości (dowód osobisty oraz paszport lub prawo jazdy lub karta pobytu)
   • kopię dokumentu potwierdzającego istnienie rachunku bankowego prowadzonego w jego imieniu w oddziale banku z siedzibą na terytorium państwa Unii Europejskiej
   • w przypadku osoby prawnej – kopię dokumentu potwierdzającego istnienie osoby prawnej (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego).
  • Odeśle płatność autoryzacyjną z konta prowadzonego na imię/nazwę klienta podanego przy rejestracji – instrukcje płatnicze podane są po zalogowaniu do swojego Profilu w punkcie nr. 5.

 

Osobiście w siedzibie FORTISSIMO

 • Przedstawi wymagane dokumenty identyfikacyjne.
 • Zawrze na miejscu Umowę Ramową.
 • Płatność autoryzacyjna nie jest wymagana.

Po pomyślnym dokończeniu procesu rejestracji Usługodawca odeśle Klientowi na zarejestrowany e-mail informację o aktywowaniu konta oraz skan obustronnie podpisanej Umowy Ramowej.

 

Uwaga! Rejestrowany Klient staje się zarazem naszym stałym klientem i z tej racji przysługują mu przywileje przy korzystaniu z usług walutowych.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z naszej strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.