USŁUGI PŁATNICZE

JAK ZACZĄĆ?

 

Korzystanie z usług FORTISSIMO uwarunkowane jest zawarciem Umowy Ramowej, czego klient może dokonać jednym z możliwych sposobów:

 

Zdalnie - z komputera

 • Wypełni i odeśle rejestrację, czym utworzy swój Profil Użytkownika u FORTISSIMO.
 • Zawrze z FORTISSIMO Umowę Ramową (pobierze ją ze swego Profilu, wydrukuje, podpisze i odeśle jej skan na adres ewidencja@walutyonline.pl
 • Udowodni swoją tożsamość w następujący sposób
  • Prześle na adres ewidencja@walutyonline.pl
   • obustronną kopię dwóch swoich dowodów tożsamości (dowód osobisty oraz paszport lub prawo jazdy lub karta pobytu)
   • kopię dokumentu potwierdzającego istnienie rachunku bankowego prowadzonego w jego imieniu w oddziale banku z siedzibą na terytorium państwa Unii Europejskiej
   • w przypadku osoby prawnej – kopię dokumentu potwierdzającego istnienie osoby prawnej (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego).
  • Odeśle płatność autoryzacyjną z konta prowadzonego na imię/nazwę klienta podanego przy rejestracji – instrukcje płatnicze podane są po zalogowaniu do swojego Profilu w punkcie nr. 5.

 

Zdalnie - ze smartfona

 • Wypełni i odeśle rejestrację, czym utworzy swój Profil Użytkownika u FORTISSIMO.
 • Zawrze z FORTISSIMO Umowę Ramową (pobierze ją ze swego Profilu, wydrukuje, podpisze i odeśle jej skan na adres ewidencja@walutyonline.pl
 • Udowodni swoją tożsamość w następujący sposób
  • Prześle na adres ewidencja@walutyonline.pl
   • obustronną kopię dwóch swoich dowodów tożsamości (dowód osobisty oraz paszport lub prawo jazdy lub karta pobytu)
   • kopię dokumentu potwierdzającego istnienie rachunku bankowego prowadzonego w jego imieniu w oddziale banku z siedzibą na terytorium państwa Unii Europejskiej
   • w przypadku osoby prawnej – kopię dokumentu potwierdzającego istnienie osoby prawnej (wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego).
  • Odeśle płatność autoryzacyjną z konta prowadzonego na imię/nazwę klienta podanego przy rejestracji – instrukcje płatnicze podane są po zalogowaniu do swojego Profilu w punkcie nr. 5.

 

Osobiście - w siedzibie FORTISSIMO

 • Przedstawi wymagane dokumenty identyfikacyjne.
 • Zawrze na miejscu Umowę Ramową o prowadzeniu konta płatniczego.
 • Płatność autoryzacyjna nie jest wymagana.

Po pomyślnym dokończeniu procesu rejestracji Usługodawca odeśle Klientowi na zarejestrowany e-mail informację o aktywowaniu konta oraz skan obustronnie podpisanej Umowy Ramowej.

 

Uwaga! Właścicielowi konta płatniczego przysługują zarazem przywileje przy korzystaniu z usług wymiany walut.

In order to ensure maximum convenience of using our website, we use cookies. Using the website without changing the cookie settings means that they will be saved. The user can independently change the cookie settings in his web browser.