PLATEBNÍ SLUŽBY

JAK ZAČÍT?

 

Využívání služeb platebního účtu FortiPay se řídí Rámcovou smlouvou. Tu je možno uzavřít jedním z těchto způsobů:

 

Smlouva na dálku – z počítače

 • Vyplňte a odešlete registraci.
 • Dostanete uvítací e-mail s instrukcemi pro další postup:
  • Zaslání podepsané Rámcové smlouvy.
  • Prokázání totožnosti
   • Zasláním kopie dvou dokladů totožnosti (OP/ŘP),
   • Zasláním kopie dokladu o vedení účtu u banky se sídlem na území státu Evropské unie,
   • Odesláním autorizační platby z účtu vedeného na jméno klienta (libovolná měna i částka bude připsána na Váš účet).
  • Vyplnění úvodního dotazníku (základní dotazy, které Vám položí každá banka při otevření účtu).
 • Po úspěšném otevření platebního účtu obdržíte na zaregistrovaný e-mail informaci o aktivaci služeb spolu se skenem Rámcové smlouvy odsouhlasené oběma stranami.

 

Smlouva na dálku – z mobilu

 • Stáhněte mobilní aplikaci FortiPay do svého mobilu.
 • Vyplňte registraci.
 • Přiložte oboustranné fotky Vašich dvou dokladů totožnosti.
 • Přiložte kopii dokumentu potvrzujícího vedení účtu u Vaší banky - může být zasláno později.
 • Udělte souhlas s Rámcovou smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami.
 • Zašlete autorizační platbu z účtu vedeného na Vaše jméno (libovolná měna i částka bude připsána na Váš účet).
 • V případě registrování právnické osoby kopii dokumentu potvrzujícího existenci právnické osoby (výpis z Obchodního rejstříku).
 • Po úspěšném dokončení procesu registrace obdržíte na zaregistrovaný e-mail informaci o aktivaci služeb spolu se skenem Rámcové smlouvy odsouhlasené oběma stranami.

 

Smlouva osobně – v sídle společnosti

 • Předložíte svůj doklad totožnosti.
 • Uzavřete na místě Rámcovou smlouvu bez nutnosti zasílání dalších dokladů a verifikačních plateb.

 

Bonus! Majitel platebního účtu automaticky požívá výhod držitele „V.I.P. karty“ směnáren FORTISSIMO.

In order to ensure maximum convenience of using our website, we use cookies. Using the website without changing the cookie settings means that they will be saved. The user can independently change the cookie settings in his web browser.