Usługi bezgotówkowe

JAK ZLECIĆ PŁATNOŚĆ?

Zlecenie płatnicze można wystawić w następujący sposób:

Elektronicznie (bankowość internetowa ePay24 / aplikacja mobilna FortiPay)

Najbardziej korzystny sposób wystawienia zlecenia płatniczego.

 • Zalogowanie do ePay24 i do FortiPay poprzez jednakowy unikatowy login użytkownika oraz hasło.
 • Wygenerowanie zlecenia płatniczego za pomocą ułożonych szablonów.
 • Uzgodnienie aktualnego kursu wymiany walut (waluta dyspozycyjna / waluta wysyłana).
 • Wysłanie zlecenia płatniczego z kodem weryfikacyjnym otrzymanym za pomocą SMS-u na Klientem zarejestrowany numer telefonu komórkowego.
 • Natychmiastowe potwierdzenie przyjęcia zlecenia płatniczego w codziennym całodobowym reżymie z wyznaczeniem instrukcji płatności dotyczących wysłania waluty dyspozycyjnej na rachunek Klienta.

 

Telefonicznie

Operatywny sposób wystawienia zlecenia płatniczego, wysyłanie płatności jest możliwe tylko na rachunek własny Klienta.

 • Identyfikacja Klienta jest przeprowadzana w dostępny sposób (np. przez weryfikację dwóch przypadkowych pozycji daty urodzenia użytkownika wpisanego w standaryzowanej formie DDMMRR).
 • FORTISSIMO przyjmuje zlecenie w godzinach pracy odsyła Klientowi potwierdzenie o jego przyjęciu z podaniem instrukcji płatności dotyczących wysłania waluty dyspozycyjnej na rachunek płatniczy Klienta.
 • Klient telefonicznie zatwierdza oferowany kurs wymiany walut dla wymiany dyspozycyjnych walut na walutę wysyłaną.
 • O ile płatność wysyłana jest z KPK i zlecana jest na numer konta osoby trzeciej będzie płatność zrealizowana dopiero na podstawie dodatkowo przesłanej pisemnej instrukcji do odesłania płatności.

 

Korespondencyjnie

Mniej operatywny sposób wystawienia zlecenia płatniczego, wymaga pracę z dokumentami pisemnymi z ryzykiem błędu po stronie Klienta.

 • Klient prześle zlecenie płatności na wypełnionym druku, który także osobiście podpisze zgodnie z wzorem podpisu przekazanym na formularzu Spis osób uprawnionych. Tolerować można również kopię faktury z zobowiązaniem podpisanym przez Klienta.
 • FORTISSIMO zrealizuje zlecenie płatnicze w swych godzinach pracy bezzwłocznie po jego przyjęciu i prześle potwierdzenie o jego przyjęciu na zarejestrowany e-mail Klienta z podaniem instrukcji płatniczych dotyczących wysłania waluty dyspozycyjnej na rachunek płatniczy Klienta.
 • Transakcji jest przypisany kurs wymiany walut obowiązujący w czasie realizacji zlecenia płatniczego.

 

Osobiście

Najmniej operatywny sposób wystawienia zlecenia płatniczego wymaga osobistej fizycznej obecności klienta w siedzibie FORTISSIMO.

 • Klient składa zlecenie płatnicze na wypełnionym formularzu, który osobiście podpisuje zgodnie z wzorem podpisu przekazanym na formularzu Spis osób uprawnionych. Tolerować można również kopię faktury z zobowiązaniem podpisanym przez Klienta.
 • FORTISSIMO zrealizuje zlecenie płatnicze na poczekaniu, przekaże potwierdzenie o jego przyjęciu Klientowi z podaniem instrukcji płatności dotyczących wysłania waluty dyspozycyjnej na rachunek płatniczy Klienta. Potwierdzenie to zarazem jest wysyłane na e-mail Klienta.
 • Klient na miejscu zatwierdza oferowany kurs wymiany walut dla wymiany dyspozycyjnych walut na walutę wysyłaną.
W celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z naszej strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.