USŁUGI GOTÓWKOWE

CENNIK / USŁUGI GOTÓWKOWE

Transakcje gotówkowe świadczymy za pośrednictwem naszych kantorów. 

Cennik ważny od 15.12.2019.

Uwaga! Walutą krajową jest korona czeska (CZK). Płatnością krajową jest płatność w Republice Czeskiej. 

Nr._opłaty

Usługa

 Cena usługi 

11 Wkład gotówkowy na KPK
a. w CZK na własne KPK poniżej limitu BEZ OPŁAT
b. w CZK na własne KPK powyżej limitu 0,04%
c. w CZK na obce KPK poniżej limitu BEZ OPŁAT
d. w CZK na obce KPK powyżej limitu 0,04%
e. w walucie obcej na własne KPK poniżej limitu BEZ OPŁAT
f. w walucie obcej na własne KPK powyżej limitu 0,04%
g. w walucie obcej na obce KPK poniżej limitu BEZ OPŁAT
h. w walucie obcej na obce KPK powyżej limitu 0,04%
Limit = ekwiwalent € 1.000
12 Wypłata gotówkowa z KPK
a. w CZK poniżej limitu BEZ OPŁAT
b. w CZK powyżej limitu 0,04%
c. w walucie obcej poniżej limitu 0,4%
d. w walucie obcej powyżej limitu 0,4%
Limit = ekwiwalent € 1.000
Wypłaty gotówki powyżej limitu należy zgłosić dzień wcześniej.
  • Opłatą nr. 11 obciążone jest konto płatnicze, na które jest wpłata przelana.
  • Opłatą nr. 12 obciążone jest konto płatnicze, z którego jest wypłata pobierana.

Cennik do pobrania TU.

Cennik ważny od 1 listopada 2020 - do pobrania TU.

Cennik usług gotówkowych świadczonych bez Umowy Ramowej - ważny od 1.1.2020

Nr._opłaty

Usługa

 Cena usługi 

13 a. przekaz pocztowy (typu A, gotówka - konto), faktura i inne płatności w CZK na konto bankowe w RC
- kwota od 1 CZK do 5.000 CZK 34,- CZK
- kwota od 5.001 CZK do 50.000 CZK 44,- CZK
- kwota od 50.001 CZK i wyższa 54,- CZK
b. przekaz pocztowy (typu A) na konto Czeskiego Banku Narodowego (kod 0710 - płatność podatków i cła)
- kwota od 1 CZK do 5.000 CZK 24,- CZK
- kwota od 5.001 CZK do 50.000 CZK 34,- CZK
- kwota od 50.001 CZK i wyższa 44,- CZK
c. przekaz pocztowy (typu SIPO) 22,- CZK
W celu zapewnienia maksymalnej wygody korzystania z naszej strony stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisywane. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.